Yasin Suresi oku – Yasin-i Şerif dinle

By LovelessGent
Nis 29th, 2012
2 Comments
12562 Views

Merhaba arkadaşlar bu makalemiz de sizlere Yasin Suresi okumanıza yada diğer bir ifadeyle Yasin-i Şerif dinlemenize yardımcı olmaya çalışacağım.. Bildiğiniz gibi Yasin Suresi yol göstericimiz Kur’an-ı Kerim’in kalbidir. Elhamdülillah hepimiz müslümanız ve gayba inanırız [Yasin Suresi oku]. Eğer Rasulullah söylemeişse doğrudur. Biz onun söylediklerine kayıtsız şartsız inananlardanız çok şükür. Kur’an-ı Kerim; peygamberimiz, önderimiz ve göz bebeğimiz Hz. Muhammed S.A.V efendimize Allah C.C tarafından Cebrail A.S vasıtasıyla ulaştırılan 6666 ayet ve 114 sureden oluşan yol göstericimiz ve tüm insanlığın vede kainatın kullanma klavuzudur [Yasin Suresi oku]. Ve bu bağlamda Rasulullah efendimizin tabiri ile Kur’an-ı Kerim’in kalbi de Yasin Suresi’dir.

Kuran-ı Kerim hiç kuşkusuz sözlerin en üstünü, kitapların en yücesi, kelamların en güzelidir. Ne mutlu onu okuyana, anlayana ve söylediklerini hayatına uygulayana! Çünkü O’nda asla kötü bir emir yoktur, insanların kötülüğü hiç istenmez, dile getirilen herşey insanlığın iyiliği, huzur ve refahı içindir [Yasin Suresi oku]. İşte yüce kitabımız, bu kadar muhteşemken, bütün surelerini okumak ve anlamak hepimizin üstüne düşen bir göre v haline geliyor.Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Evet her sure birbirinden değerlidir ama bazıları özellikle içerdikleri konular ve Peygamber Efendimizin yüce telkinleriyle çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. [Yasin Suresi oku]  Örneğin Fatiha Suresi, Bakara Suresi, İhlas  Suresi gibi. İşte bu en ön plandaki surelerden biriside Yasin-i Şerif Suresi‘dir.. Efendimizin deyişiyle Yasin, Kur’an-ı Kerim’in kalbidir ! Mümkün olduğu sürece herkes Yasin Suresini ezberlemeli ve sık sık okumalıdır. (Yasin Suresi oku)  Özelliklede bir yakınımız ölmek üzereyken ve öldüğünde hep etrafımıza Yasin Suresini bilen birilerini arıyoruz.

 

Yasin Suresi dinle - Yasin-i Şerif okuPeki ama neden biz ezberleyip, okumayalım ki? İşte size fırsat, aşağıda Yasin Suresinin orjinal arapça okunuşu ve Türkçe anlamı bulunmaktadır. Bol bol okumanız, anlamanız ve ezberlemeniz dileğiyle. Allah C.C okuduğunuz ve okuyacağınız tüm Yasin-i Şerif ve diğer tüm Sure-i Şerif’leri kabul buyursun. {Yasin Suresi oku}  Yasin Suresi, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke’de inmiştir. 83 (seksen üç) âyettir. Sureye isim olarak verilen “yâsîn” in, genellikle “Ey insan!” manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber’dir. Yâsîn suresi Kur’an’ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında çokça hadisler vardır.

Rasulullah efendimiz buyurdu ki;

Her kim Allah’ın kitabından bir harf okursa o harfin karşılığında kendisine bir sevap verilir. Her sevabın karşılığında on mislidir. Elif-Lam-Mim bir harftir demiyorum. Fakat Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim de bir harftir.”

 

Yasin-i Şerif nasıl okunur?

Yâsin-i şerif okumak isteyen bir Müslüman, önce güzel bir abdest alır. Sonra “Eûzü Besmele” çeker. Yâni “Eûzü billâhi mineş’şeytânirraciym. Bismillâhir’Rahmânir’Rahîym” der. Yâsin sûresini sonuna kadar okuyup bitirir. Yâsin okurken hiç konuşmaz. Çünkü Kur’an okurken kimseyle konuşulmaz.

Yâsin bitince “Sadekallâhül aziym” der, “Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifun, ve selamün alel-mürseliyn, vel-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn” der ve sonra peygamberlerin, evliyaların ruhlarına ve kendi ölmüşlerinin ruhlarına bağışlar. Sonra da “El-fatihah” der, “Fatiha suresi” ni besmele ile sonuna kadar okur. Böylece Yasin okuma vazifesi bitmiş olur.

Eğer Yasin suresi ile birlikte “Tebareke Suresi”ni de okumak isterse, Yasin bitince “Sadekallahül-aziym” demeden Besmele çekip Tebareke’yi de okur, bitince “Sadekallahül-aziym” der. Sonra Yasin’de anlattığım gibi okuyup tamamlar.

Şayet Yasin’ i okuduktan sonra bir de uzunca dua etmek isterse Yasin’den veya okursa Tebareke’den sonra “Besmele” ile “İhlas” dan “Nas” süresine kadar Tekbir getirerek okuyup sonra “Fatiha” ve “Elif lam mim” i okur. Bitince Yasin duasını yapar.

Bu dua örneğini “Tebareke Suresi” nden sonra yazdım. “Tebareke” bitince “Besmele” ile “İhlas” süresini okuyup tekbir alır. “Tekbir” den sonra “Besmele” ile “Felak ve Nas Surelerini, Fatiha ve Elif lam mim” i yazılı olduğu gibi okur. Sonra “Yasin bitince yapılacak dua” yı yazılı olduğu gibi okur.

Yasin Suresi oku konulu son aramalar:

 • yasin nasıl okunurYasin Suresi Oku - Yasin-i Şerif dinle
 • yasin suresi nasıl okunur
 • yasin ve tebarekeden sonra okunan dua
 • yasinden sonra okunacak dualar
 • yasin ve tebarekeden sonra okunacak dua
 • yasini şerif nasıl okunur
 • vakıa suresi ne için okunur
 • cuma suresi ne için okunur
 • cuma suresi nasıl okunur
 • yasin serif nasil okunur

Yasin Suresi okunduktan sonra edilecek dua:

E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi  ecmeiyn!

Allahümme inni es’elüke  sabran  cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucibet deavat. Ya kaşıfed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. İkdı haceti fi  hazihıs’saatil’mübaraketi bihürmeti yasin vel’kuranil ‘ hakiym.Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun.

Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i  izzetinde (yüce katında) kabul eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi.

Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi*. Kabirleri Kur’an’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Okunan bu Yasin’i Şerif’i ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbil-alemiyn.

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun, ve selamun alelmurselıyn. Velhamdülillahi Rabbil aleminel-Fatiha.

Not: Dua eden kimse, okunan Yasin-İ Şerif-in sevabını kimin ruhuna bağışlamak isterse onların isimlerini de burada sayabilir.

Yasin okuduktan sonra yapılacak dua hakkında son yapılan aramalar:

 • yasinden sonra okunacak dua
 • Yasin suresinden sonra okunacak dua
 • yasinden sonra okunacak dua dinle
 • yasin bitince okunacak dua
 • yasin sonrası dua
 • yasin okuduktan sonra okunacak dua
 • yasin suresinden sonra okunacak dua dinle
 • yasin suresi duası
 • yasin suresi sonrası okunacak dua
 • kısa yasin duası

Yasin Suresi oku – Yasin-i Şerif dinle

Besmele-i Şerif

1. Yasin
2. Vel kur’anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun
8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun
69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

 

Yasin Suresi Türkçe Meal-i (Yasin-i Şerif oku)

Besmele-i Şerif 2

1. Yâsîn,
2. Hikmet dolu Kur’an hakkı için,
3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin.
4. Doğru yol üzerindesin.
5. (Bu Kur’an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.
9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
11. Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyan ve görmeden Rahmân’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.
12. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuz’da) sayıp yazmışızdır.
13. Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.
14. İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.
15. Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.
16. (Elçiler) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.
17. “Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah’ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir” dediler.
18. (Bunun üzerine onlar Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur, dediler.
19. Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz.
20. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. “Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!”
21. “Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir.”
22. “Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O’na döndürüleceksiniz.”
23. “O’ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların (putların) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni kurtaramazlar.”
24. “İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum.”
25. “Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin.”
26. Ona: Cennete gir” denilince. “Keşke, dedi, kavmim bilseydi!”
27. “Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını !”
28. Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.
29. (Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.
30. Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.
31. Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler.
32. Elbette onların hepsi (kıyamet gününde) karşımızda hazır bulunacaklar.
33. (Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler.
34. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.
35. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?
36. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim.
37. Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.
38. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.
39. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.
40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.
41. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir.
42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.
43. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar.
44. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır.
45. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah’tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).
46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.
47. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah’ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz.
48. Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler.
49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar.
50. İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.
51. Nihayet Sûr’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.
52. (İşte o zaman Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân’ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.
53. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.
54. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.
55. O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler.
56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.
57. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir.
58. Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır.
59. “Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!”
60. “Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır” demedim mi?
61. “Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur” demedim mi?
62. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
63. İşte, bu size vâdedilen cehennemdir.
64. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin!
65. O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.
66. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi?
67. Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!
68. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?
69. Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
70. Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.
71. Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır.
72. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.
73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi?
74. Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
75. Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir.
76. (Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.
77. İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.
78. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor.
79. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.
80. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.
81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.
82. Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı “Ol” demekten ibarettir. Hemen oluverir.
83. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.

 

Yasin-i Şerif dinle (Yasin Suresi oku)

Yasin-i Şerif duası oku dinle veya indirBu makale aşağıda etiketlenmiş arama terimlerini içermektedir;

 • yasin oku dinle
 • yasin süresini oku
 • yasin süresini dinle
 • yasin okunuşu
 • yasin i şerif
 • yasin süresi okunuşu
 • yasin süresinin okunuşu
 • yasin meali
 • yasin suresi okuma
 • yasin okunuşu dinle
 • yasin şerif dinle
 • yasin süresi arapça
 • yasin süresi meali
 • yasin süresinin meali
 • yasin süresi türkçe
 • yasin türkçe meali
 • yasin şerifi dinle
 • yasin arapça okunuşu
 • yasin oku arapça
 • yasin dinle indir
 • yasin şerif oku
 • yasin duası dinle
 • yasin şerif arapça
 • yasin bağışlama duası
 • canlı yasin dinle
 • türkçe yasin duası
 • sesli yasin okunuşu
 • yasin duası arapça

Yasin Suresi oku / Yasin-i Şerif dinle

Evet arkadaşlar makalemiz burada sona ererken Yüce Rabbim cümle ümmeti Muhammed’in ruhlarına rahmet etsin, günahlarımızı af buyursun [Yasin Suresi oku], sevdiklerimizle beraber cennetine kabul eylesin.. Yasin Suresi oku makalemizi okuyup hem bize hem  de kendinize sevap kazandırdığınız için Allah razı olsun.. Okuduğunuz Yasin-i Şerif’i Rabbim kabul buyursun.. Yasin Suresi oku / Yasin-i Şerif dinle isimli makaleme  kainatın efendisi, Hak’kın sevgilisi, habibi ve rasulü efendimiz Hz. Muhammed S.A.V hadisi ile son veriyorum  {Yasin Suresi oku}. Allah’a emanet olun (Yasin Suresi oku) ..

“Kur’an apaçık bir nurdur. Hikmetli bir zikir (kitap) ve dosdoğru bir yoldur.”  Bir başka rivayette “Bu Kur’an Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Yiyebildiğiniz kadar onun (ruhları doyuran, insanı manen yücelten) nimetlerinden tadınız. Şüphesiz ki bu Kur’an Allah’ın ipidir. (bir ucu semada, bir ucu yeryüzündedir. Düşenler ancak ona tutunmak suretiyle kalkabilirler.) O,apaçık bir nurdur (insanları aydınlatır). Faydalı şifadır. (Maddi ve manevi dertlerin devası ondadır.) Kur’an, kendisine sarılanların koruyucusu, kendisine uyanların kurtarıcısıdır. Kur’an’a uyan doğru yoldan sapmaz ki kınansın; eğrilmez ki doğrultulsun. Kur’an’ın insanları hayrete düşüren şeyleri tükenmez. O, çok okumakla eskimez (her okuyuşta insana daha fazla bir haz ve şevk verir. Daha yeni yeni şeyler anlaşılır.) Onu okuyunuz. Çünkü Allah onu okumanın her harfine 10 sevap verir.”

 

2 Responses to “Yasin Suresi oku – Yasin-i Şerif dinle”

 1. fazlı dedi ki:

  allah razı olsun ağzınıza saglık

 2. […] aynı zamanda eski kartlara ihtiyaç duyulan “modern” formatta yapılıyor olması. Türkçe meali ise aktif olarak Magic oynayacak bir insanın bu oyuna verdiği para sürekli kendisine artı […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook

four × one =