20+ PHP derleme hataları ve düzeltme – Unix/Linux/SSH

By LovelessGent
In Genel
Şub 20th, 2016
0 Comments
817 Views

PHP derleme Yum ya da Apt-get gibi paket yöneticileri kullanarak PHP kurulumu ile karşılaştırarak kolay bir süreç değildir. kaynak kodundan PHP derleme ana avantajı özelleştirme olduğunu. Yani özel modülleri ile kendi PHP özelleştirebilirsiniz anlamına gelir. bağımlılıkları bir çok kaynak kodundan PHP derleme için gereklidir. paket yöneticisi kullanarak bağımlılıkları otomatik olarak tespit edilir ve ilgili paketi ile yükleyin. İşte bazı ortak PHP derleme hatası ve düzeltme listesi ediyorum. sunucu üzerinde PHP derlemek için bu irade.

sunucuda php derleme kaynağından PHP bina ve kurulumu anlamına gelir. PHP derlerken, burada bazı ortak PHP derleme hataları ve onların düzeltmeleri listeleyen am hata bir sürü alabilirsiniz.

20+ common PHP compilation errors and fix – Unix

ENGLISH: Compiling PHP is not an easy process by comparing with the installation of PHP using package managers like Yum or Apt-get. The main advantage of compiling PHP from its source code is the customization. That means you can customize your own PHP with custom modules. A lot of dependencies are required for the compilation of PHP from its source code. By using package manager the dependencies are automatically detected and install with the corresponding package. Here I am listing some common PHP compilation error and fix. This will helpful for compiling PHP on your server.

Php compilation on server means the building and installation of PHP from its source. You may get a lot of error while compiling the PHP, here I am listing some common PHP compilation errors and their fixes.

ERROR I :

checking for BZip2 support… yes
checking for BZip2 in default path… not found
configure: error: Please reinstall the BZip2 distribution

Solution:

yum install bzip2-devel

ERROR II :

checking for cURL support… yes
checking if we should use cURL for url streams… no
checking for cURL in default path… not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution –
easy.h should be in /include/curl/

Solution:

yum install curl-devel

ERROR III :

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
configure: error: jpeglib.h not found.

checking for fabsf… yes
checking for floorf… yes
checking for jpeg_read_header in -ljpeg… yes
configure: error: png.h not found.

Solution:

yum install libpng-devel

ERROR IV :

checking for curl_multi_strerror in -lcurl… yes
checking for QDBM support… no
checking for GDBM support… no
checking for NDBM support… no
configure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).

Solution:

yum install db4-devel

ERROR V :

checking for png_write_image in -lpng… yes
If configure fails try –with-xpm-dir=

configure: error: freetype.h not found.

Solution:

Fix: Reconfigure your PHP with the following option.
–with-xpm-dir=/usr

ERROR VI :

checking for png_write_image in -lpng… yes
configure: error: libXpm.(a|so) not found.

Solution:

yum install libXpm-devel

ERROR VII :

checking for bind_textdomain_codeset in -lc… yes
checking for GNU MP support… yes
configure: error: Unable to locate gmp.h

Solution:

yum install gmp-devel

ERROR VIII :

checking for utf8_mime2text signature… new
checking for U8T_DECOMPOSE…
configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.

Solution:

yum install libc-client-devel

ERROR IX :

checking for LDAP support… yes, shared
checking for LDAP Cyrus SASL support… yes
configure: error: Cannot find ldap.h

Solution:

yum install openldap-devel

ERROR X :

checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient… yes
checking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient… no
checking for Oracle Database OCI8 support… no
checking for unixODBC support… configure: error: ODBC header file ‘/usr/include/sqlext.h’ not found!

Solution:

yum install unixODBC-devel

ERROR XI :

checking for PostgreSQL support for PDO… yes, shared
checking for pg_config… not found
configure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path

Solution:

yum install postgresql-devel

ERROR XII :

checking for sqlite 3 support for PDO… yes, shared
checking for PDO includes… (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/ext
checking for sqlite3 files in default path… not found
configure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution

Solution:

yum install sqlite-devel

ERROR XIII:

checking for utsname.domainname… yes
checking for PSPELL support… yes
configure: error: Cannot find pspell

Solution:

yum install aspell-devel

ERROR XIV :

checking whether to enable UCD SNMP hack… yes
checking for default_store.h… no

checking for kstat_read in -lkstat… no
checking for snmp_parse_oid in -lsnmp… no
checking for init_snmp in -lsnmp… no
configure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.

Solution:

yum install net-snmp-devel

ERROR XV :

checking whether to enable XMLWriter support… yes, shared
checking for xml2-config path… (cached) /usr/bin/xml2-config
checking whether libxml build works… (cached) yes
checking for XSL support… yes, shared
configure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution

Solution:

yum install libxslt-devel

ERROR XVI :

configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

Solution:

yum install libxml2-devel

ERROR XVII :

checking for PCRE headers location… configure: error: Could not find pcre.h in /usr

Solution:

yum install pcre-devel

ERROR XVIII :

libtool: link: cannot find the library `/usr/lib/libidn.la’ or unhandled argument `/usr/lib/libidn.la’
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1

Solution:

cd /usr/src/
wget http://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn-1.26.tar.gz
tar -zvxf libidn-1.26.tar.gz
cd libidn-1.26
./configure
make
make install
ln -s /usr/local/lib/libidn.la /usr/lib/libidn.la

ERROR XIX :

libtool: link: `/usr/lib/libxml2.la’ is not a valid libtool archive
make: *** [ext/xsl/xsl.la] Error 1

Solution:

cd /usr/src/
wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.3.tar.gz
tar -zvxf libxml2-2.7.3.tar.gz
cd libxml2-2.7.3
./configure –prefix=/usr
make
make install

ERROR XX :

configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.

Solution:

yum install t1lib-devel.x86_64

ERROR XXI:

configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.

Solution:

yum install libmcrypt-devel.x86_64

ERROR XXII :

configure: error: Cannot find libtidy

Solution:

yum install libtidy libtidy-devel

That’s it (Hepsi bu kadar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook

2 × one =